محل کنونی دفن زباله شهری اشباع شد/ نیازمند شناسایی و تخصیص زمین برای اجرای عملیات دفن زباله هستیم

پیام ملّت-شهردار آب بر طارم از اشباع شدن محل دفن زباله شهری در این شهرستان خبر داد و گفت: شناسایی و تخصیص زمین برای اجرای عملیات دفن زباله در سال‌های آتی ضرورت دارد. ...

فاصله زیاد تا سایت دفن زباله مانعی برای انتقال زباله بخش زنجانرود به این محل است

پیام ملّت- بخشدار زنجانرود گفت: بخش زنجانرود یک هفتم مساحت استان را شامل می شود و آخرین روستای این بخش با شهر زنجان ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد و جابه جایی زباله این بخش به سایت دفن زباله در شهر زنجان امکان پذیر نیست. ...