۲۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان ابهر مشمول طرح جهش تولید در دیمزارها شد

امسال بیش از ۲۸ هزار هکتار از اراضی دیمزار‌های شهرستان ابهر زیر کشت حمایت از تولید دیمزارها قرار گرفته است. ...