۱۳ درصد از شهر خرمدره دارای آسیب پذیری خیلی زیاد در برابر زلزله است/۶ درصد تلفات جانی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی جهان متعلق به ایران است

واقع شدن شهر خرمدره در یکی از مناطق زلزله خیز باعث بالا رفتن آسیب پذیری این شهر در برابر زلزله شده است. ۱۳درصد از شهر خرمدره دارای آسیب پذیری خیلی زیاد، و۱۰ درصد از شهر نیز از آسیب پذیری خیلی کمتری برخوردار است . ...