گسل شمال غرب زنجان بزرگ‌ترین تهدید زلزله برای استان

استان زنجان توسط ۴۲ گسل بزرگ و کوچک تهدید میشود و این در حالی است که ۱۵۳ روستا بر روی گسل قرار گرفته اند که دارای ۱۸ هزار واحد مسکونی هستند و هنوز ۱۰ هزار واحد از آن مقاوم‌سازی نشده و نیازمند مقاوم‌سازی است. ...

ساختمان‌های مقاوم سازی شده تحمل زلزله با قدرت ۷ ریشتر را دارند

میزان تحمل ساختمان‌ها در مقابل زلزله با بزرگی‌های مختلف به کیفیت مصالح ساختمانی به کار برده شده بستگی دارد. هر چه کیفیت بالاتر باشد در مقابل زمین‌لرزه مقاوم‌تر خواهد بود. ...

تهران لرزید

پیام ملّت - ساعت ۰۰:۴۸ بامداد روز جمعه ۱۹ اردیبهشت زمین لرزه ای به شدت ۵:۱ ریشتر در عموق ۷ کیلومتری زمین تهران و بخش هایی از ایران را لرزاند. ...