۲۲ صندوق خرد زنان روستایی در استان فعال است

۲۲ صندوق خرد محله زنان روستایی در استان زنجان فعال است و ۷۲۵ نفر از زنان روستایی استان عضو این صندوق‌ها هستند. ...