تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال استان زنجان با نام “زنجان دیجیتال”

سند توسعه اقتصاد دیجیتال استان زنجان با نام "زنجان دیجیتال" تدوین شد. متن کامل این سند از طریق سایت استانداری زنجان در دسترس عموم شهروندان و فعالان این حوزه قرار گرفته است. ...