اعزام زائران به عتبات عالیات از ۸ فرودگاه در کشور انجام می‌شود/هزینه قطعی سفر یک هفته‌ای به عراق۱۰ میلیون و۴۰۰ هزار تومان

اعزام زائران در سراسر کشور صرفا از ۸ فرودگاه پروازی به عتبات عالیات عراق و سوریه انجام می‌شود و نزدیک‌ترین ایستگاه پروازی برای زنجان فرودگاه تهران و تبریز است.در حال حاضر برای عتبات عالیات عراق ۳۱۰ نفر پیش ثبت نام کرده‌اند.پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نیست. ...