تأمین کمک هزینه ۱۱۰ کارگر زن سرپرست خانوار و بد سرپرست

پیام ملّت- مدیرکل امور بانوان و استانداری زنجان گفت: در پی شیوع بیماری ویروسی کرونا، حمایت و تأمین کمک هزینه ۱۱۰ نفر از کارگران زن سرپرست خانوار و بد سرپرست تحت پوشش موسسات خیریه صورت گرفت. ...