با نمک زیاد زندگی را شور نکنید

پیام ملّت - روانشناس بالینی گفت: دعوا نمك زندگی زن و شوهر است، اما دعوایی كه در نهایت منجر به داد و فریاد، ضرب و جرح، توهین و تحقیر شود ادامه زندگی زوجین را با مشكل جدی مواجه می سازد. ...