ساختمان‌های مقاوم سازی شده تحمل زلزله با قدرت ۷ ریشتر را دارند

میزان تحمل ساختمان‌ها در مقابل زلزله با بزرگی‌های مختلف به کیفیت مصالح ساختمانی به کار برده شده بستگی دارد. هر چه کیفیت بالاتر باشد در مقابل زمین‌لرزه مقاوم‌تر خواهد بود. ...