بیشترین شکایت زنجانی ها از نانوایی ها و تعمیرگاه های خودرو است

از ابتدای امسال تاکنون بیشتر شکایت‌های مردمی در حوزه کالا مربوط به نان و در بخش خدمات مربوط به تعمیرگاه های خودرو و موبایل و لوازم خانگی بوده است. ...