سامانه اطلاعات

پیام ملّت- منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: مهم ترین حسن ایجاد شفافیت اطلاعات مبتنی بر سامانه ها، بازدارندگی نظام مند از وقوع جرم و تخلف است. ...