سد ایالو آماده افتتاح است/۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام سد تالوار

سد ایالو با ۹۷درصد پبشرفت فیزیکی ۳/۲ میلیون مترمکعب آب دارد و یکی از طرحهای آماده افتتاح استان است که تامین آب دندی و ۳۰روستای اطراف پوشش می دهد. این پروژه در دوسال اخیر پیشرفت ۶۵ درصدی داشته است. ...

توجیهات زیست محیطی سد ایالو بارها ارائه شده است

پیام ملّت- در پی اختلافات موجود در خصوص سد ایالو با فعالان محیط زیستی رئیس شرکت آب منطقه ای زنجان در واکنش به نامه رئیس محیط زیست استان زنجان درخصوص عدم مجوز این سد گفت: بارها این اعتراضات از سوی ما پاسخ داده شده است. ...