۹۷ درصد از ظرفیت سد کینه ورس پر شده است

پیام ملّت- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: بنا بر گزارش وضعیت سدهای استان تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت امسال، حجم مخزن سد کینه ورس به ۱۵٫۴۵ میلیون متر مکعب رسیده و به عبارتی ۹۷ درصد از حجم مخزن سد کینه ورس پر شده است. ...