سد تالوار ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پیام ملّت-مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: پروژه سد تالوار تاکنون ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. ...