عواقب غیبت دوران سربازی از زبان معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان

پیام ملّت-معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گفت:محرومیت ازفرصتهای شغلی درنهادهای دولتی وخصوصی،عدم صدورپروانه کسب،بلاتکلیفی ونگرانی مستمر،محرومیت دریافت وام بانکی،محرومیت ازتحصیل و...ازعواقب غیبت دوران سربازی است. ...