«نانوبیوسنسور» تشخیص سرطان سینه در زنجان طراحی و ساخته شد

رئیس مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان عنوان کرد: طراحی و ساخت نانوبیوسنسور برای تشخیص سرطان سینه از فعالیت‌های این مرکز تحقیقاتی بوده است. ...