در هشت ماه گذشته ۳۵ درصد از درآمدهای شهرداری زنجان محقق شده است

سرپرست شهرداری زنجان گفت: وضعیت ویژه کرونایی سبب شده تا درآمدهای شهری به شدت کاهش پیدا کرده است به طوریکه در هشت ماه گذشته حدود ۳۵ درصد از درآمدهای شهرداری زنجان محقق شده است. ...