بالاآمدگی آب های زیر سطحی به مناطق بالادستی شهر هم سرایت خواهد کرد

متاسفانه موضوع جمع شدگی آب زیر سطح شهر به یک بحران تبدیل شده است و به جای استفاده بهینه از آب به علت مشکلاتی که در مسیر طبیعی آب قنات‌ها ایجاد شده شاهد بالا آمدگی آب‌ هستیم که یقینا این مشکل به مناطق بالا دستی نیز سرایت خواهد کرد. ...