استان زنجان به مرکز تولید دام سبک کشور تبدیل خواهد شد/نمی خواهیم فقط به صورت نمادین راه آهن دوخطه داشته باشیم

با توجه به اینکه بنای صنعت چندقلوزایی را در استان زنجان گذاشته‌ایم، این استان به مرکز تولید دام سبک کشور تبدیل خواهد شد.ما نمی خواهیم فقط به صورت نمادین راه آهن دوخطه داشته باشیم. ...

برنامه های سفر رئیسی به زنجان/ شهرستان ها میزبان کدام وزیرند؟

براساس اعلام قبلی، رئیس جمهور به همراه چند وزیر صبح پنجشنبه به زنجان می آید.وزیر تعاون در ابهر و خرمدره و وزیر جهاد کشاورزی در خدابنده و وزیر بهداشت در طارم حضور خواهند داشت. ...