هیئت‌های مذهبی سفیران سلامت هستند

استاندار زنجان گفت: همراهی هیئت‌های مذهبی با مصوبات ملی ستاد کرونا بی نظیر بوده است. ...