با اجرای طرح نفس در زنجان ۹۷ نفر از مادران از سقط جنین منصرف شدند

پس از شناسایی ۹۸ مادر که قصد سقط جنین سالم را داشته‌اند با مداخله آموزشی و حمایتی ۹۷ نفر از مادران از سقط جنین خود به صورت قطعی منصرف شدند. متاسفانه آمار دقیقی از سقط جنین وجود ندارد زیرا بخشی از سقط‌ها، غیر قانونی و به اصطلاح زیر زمینی است. ...