۱۰۰درصد بودجه عمرانی شهرداری محقق شده است/کمبود ۳۰دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل

بودجه شهرداری ۸۲۹ میلیارد بوده است. از این مبلغ ۳۸۹ میلیارد بودجه جاری بوده و بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی بوده است که در ۹ ماهه سال جاری تقریباً ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی محقق شده است. ...