به بهانه انتصاب سمانه شاددل؛اشتغال زنان، سهم خواهی صنفی یا مدیریت منابع انسانی

پیام ملّت؛ زینب سودی- استفاده از توان مدیریتی زنان نه به عنوان سهم خواهی صنفی که از منظر مدیریت منابع انسانی مورد توجه است. سالها هزینه برای تربیت و آموزش این جمعیت عظیم، باید در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی موثر باشد. ...