اگر خرمشهر را از دست بدهیم، دروازه‌های نکبت بر روی ما باز می‌شود

پیام ملّت- مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر ترجمه سند اعتراف صدام به اهمیت خرمشهر و جلوگیری از پیشروی رزمندگان ایران را منتشر کرد. ...