الناز رکابی نخستین مدال سنگنوردی قهرمانی جهان را برای ایران را به دست آورد

الناز رکابی سنگنورد زنجانی موفق به کسب نخستین مدال قهرمانی جهان در سنگنوردی شد. ...