صدور اولین پروانه بهره‌برداری از معدن سنگ‌های قیمتی در ماهنشان تا پایان سالجاری

در سال جاری تنها یک فقره گواهی کشف برای استخراج سنگ‌های تزئینی و قیمتی صادر شده، هنوز پروانه‌بهره برداری از این معدن صادر نشده است که تا پایان سال جاری صادر خواهد شد و اولین معدن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی استان خواهد بود. ...