تنها دستگاه سنگ شکن در زنجان خصوصی است و دولت نمیتواند برای آن هزینه کند/ تاییدات لازم برای خرید دستگاه سنگ شکن سنگ کلیه اخذ شده است

۱۶ سال پیش یکی از پزشکان متخصص استان دستگاه سنگ شکن را بصورت شخصی خریداری و در بیمارستان مستقر کرد و چندسالی هست که این دستگاه نیاز به تعمیرات دارد که به دلیل شخصی بودن این دستگاه، دولت نمی تواند هزینه ای برای آن بکند. تأییدات لازم از سوی وزارتخانه برای خرید دستگاه سنگ شکن سنگ کلیه برای بیمارستان زنجان دریافت شده است. ...