باروری زنان در سنین۲۰ تا ۲۴ سالگی به اوج می رسد و از۳۵ سالگی به بعد کاهش می‌یابد/ بهتر است اولین بارداری حداقل قبل از ۳۵سالگی اتفاق بیافتد

از آنجایی که ممکن است زمان بیشتری تا باردار شدن طول بکشد و همچنین به دلیل افزایش خطر دیابت بارداری و احتمال سقط خودبخودی، ابتلا به فشارخون بارداری، زایمان زودرس و کاهش رشد جنین و همچنین کاهش احتمال زایمان طبیعی و افزایش خطر زایمان سزارین، بهتر است اولین بارداری حداقل قبل از ۳۵سالگی اتفاق بیفتد. ...