سهرورد گنجینه تاریخی ایران باستان/ آرامستان قدیمی سهرورد ثبت میراث فرهنگی است

پیام ملّت-شهردار سهرورد گفت: آرامستان قدیمی سهرورد دارای ارزش تاریخی شناخته شده و ثبت میراث فرهنگی است به همین علت دفن اموات در این آرامستان ممنوع است. ...