آغاز طرح ریشه کنی بیسوادی در قشرهای خاص در زنجان

پیام ملّت- معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از آغاز طرح ریشه کنی بی سوادی در قشرهای خاص خبر داد. ...