تست کرونای ۵۳ نفر از اهالی «روستای سونتو» ماه‌نشان مثبت شد

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان گفت: در سایه بی‌توجهی به توصیه‌های مبارزه با کرونا، تست ۵۳ نفر از ساکنان روستای سونتو ماه‌نشان مثبت اعلام شده است. ...