سپاه استان زنجان هیچ دخالتی در انتخاب مدیران ندارد/ فعلا سند قطعی بیمارستان بهمن به نام سپاه صادر نشده است/ تعیین ۱۵۷ روستا در زنجان برای طرح جهاد آبرسانی

در انتخاب مدیران استان مطلقاً دخالتی نکرده ایم و نمی کنیم ولی استعلام مدیران طبق ضوابط و مقررات از وزارت اطلاعات قانونی است. اگر جایی ضعف و قوتی هست هم در شورای تامین مطرح می کنیم و دخالتی در انتصاب و انتخابها نداریم. وظیفه سپاه است که به دولت کمک کند ولی حمایت ازشخص خاصی نداشته ایم . ...