شهرستان ماهنشان بیشتر مستعد سیل‌خیزی است

شهرستان ماهنشان به دلیل قرارگیری در منطقه کوهستانی و با دارا بودن شیب‌های تند بیشتر در معرض سیل قرار دارد و هر ساله با شروع بارش‌های تند و زمان بالا شاهد وقوع سیل در این شهرستان هستیم. ...