فروانی نام های مذهبی آمارسازی نیست/ پاسخ مدیرکل ثبت احوال زنجان به یک شائبه

اعلام اسامی پرطرفدار براساس فراوانی نام ثبت شده در ثبت احوال است و در آماری که از اسامی پرطرفدار اعلام شده به هیچ وجه آمارسازی مطرح نیست. ...