۶ کارمند شهرداری شاهین‌دژ دستگیر شدند

۶ کارمند شهرداری شاهین‌دژ به اتهام فساد مالی، رشوه، تضییع اموال دولتی و اختلاس بازداشت شدند. ...