اشراق دومین شبکه پرمخاطب استانی، خبر زنجان رتبه نخست میزان بیینده اخبار استانها

پیام ملّت- شبکه استانی اشراق زنجان دومین شبکه پرمخاطب استانی و بخش خبر زنجان نیز رتبه نخست میزان بیینده اخبار استانها را دارد. ...