اصلاح و بازسازی بیش از هزار متر از شبکه توزیع آب خرمدره طی سال گذشته

پیام ملّت- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طی سال گذشته طرح آبرسانی به روستای ویستان پائین خرمدره انجام شده و بیش از هزار متر از شبکه توزیع آب این شهر اصلاح شده است. ...