۴۰ درصد شبکه توزیع آب نیاز به اصلاح دارد

پیام ملّت - مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: حدود ۴۰ درصد از شبکه توزیع آب استان زنجان نیاز به اصلاح دارد. ...