ضرورت ایجاد زیر ساخت های اصولی برای توسعه صنعت نساجی استان

پیام ملّت- دادستان زنجان گفت: شرکت نیک ریس زنجان ظرفیت رقابت با شرکتهای بزرگ درحوزه صنعت نساجی دنیا را دارد. ...