تغییرات در مدیریت شرکت‌های دولتی بورسی باید هر چه سریع‌تر انجام شود تا ثبات ایجاد شود

اگر قرار است تغییری در مدیریت شرکت‌های دولتی بورسی ایجاد شود باید هرچه سریع‌تر این امر انجام گیرد تا ثبات ایجاد شود چراکه حقوقی‌ها اکثرا دولتی هستند و در یک سردرگمی مدیریتی به سر می‌برند. ...