افتتاح شرکت پدیده شیمی جم (تولید گلیسیرین)

شرکت پدیده شیمی جم (تولید گلیسیرین) با اعتبار ۲۱۸میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۲ نفر در شهرک صنعتی نوآوران زنجان افتتاح شد. ...