نامگذاری سال با عنوان «تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» چراغ راه کارگزاران نظام است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت: نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» ترسیم یک مسیر مشخص برای کارگزاران نظام در جهت نیل به اهداف و چشم اندازها و افق های دور کشور است. ...