روایتِ بی طرفانه حقیقت تنها وظیفه عکاسی خبری است

پیام ملّت- تنها نقطه روشن در عکاسی خبری روایتِ بی طرفانه حقیقت است. اگر عکاس خبری در این زمینه موفق باشد کارش را به بهترین شکل ممکن انجام داده چون رسالتِ عکاس خبری صرفاً همین است که حقیقت را نشان دهد بدون قضاوت و دخالت فردی. ...