برگزاری مسابقه “جایزه خبر اربعین “از سوی شهرداری

پیام ملت-معاونت فرهنگی ،اجتماعی شهرداری زنجان برای خبرنگارانی که اقدام به تولید خبر و گزارش از برنامه های برگزار شده در روز اربعین شده اند ،مسابقه ای  را با موضوع” جایزه خبر اربعین” برگزار می کند. خبرنگاران زنجانی می توانند آثار و تولیدات منتشر شده خود را در قالب خبر و گزارش به دبیرخانه این ...