مردم ازهرگونه خرید و فروش فیش شرکت های تعاونی مسکن خودداری کنند/زمین کشاورزی هرگز تبدیل به اراضی مسکونی و الحاق به محدوده نخواهد شد

در حال حاضر دلالان و بنگاه‌های معاملات ملکی اقدام به فضاسازی کاذب در خصوص خرید و فروش فیش زمین‌های خارج از محدوده کرده‌اند که این امر غیرقانونی است. شهروندان به هیچ وجه این نوع تبلیغات را باور نکرده و فریب دلالان را نخورند و از هرگونه خرید و فروش فیش شرکت های تعاونی مسکن خودداری کنند. ...

روند ساخت و ساز در روستای دو اسب باید مدیریت شود

روند ساخت و سازهای غیرمجار در روستای دو اسب تهدید جدی برای شهر زنجان است و باید مدیریت شود.در طرح جامع شهری،روستاهای مستعد رشد برنامه ریزی نشده را داخل حریم شهر آوردیم تا نظارت‌ها در روستاها تشدید شود. ...