۷۰ درصد جمعیت شهرستان خدابنده در روستاها ساکن هستند

پیام ملّت- فرماندار شهرستان خدابنده با بیان اینکه ۷۰ درصد جمعیت این شهرستان در روستاها ساکن هستند، گفت:اعتبارات پرداخت شده به دهیاری ها جهت عمران و آبادانی روستاها در این شهرستان، تا هشت برابر افزایش یافته است. ...

مالکان چاه های غیر مجاز اجازه کشت در شهرستان خدابنده را ندارند

پیام ملّت- مدیر امور منابع آب شهرستان خدابنده با بیان این که ۴۰ عدد بنر اطلاع رسانی و اخطاریه عدم کشت در روستاها و شهرهای مختلف شهرستان خدابنده نصب شده است گفت: مالکان چاه های غیر مجاز اجازه کشت ندارد. ...