۸۴۰ واحد تولیدی در شهرک صنعتی استان زنجان فعال است/۱۹۲ واحد غیرفعال

یک هزار و ۳۲ واحد در شهرک صنعتی استان به بهره‌برداری رسیده است. تعداد ۸۴۰ واحد فعال و ۱۹۲ واحد در حال حاضر غیر فعال است. ...