مجوز ایجاد شهرک فناوری در شهر زنجان دریافت شده است/رویکرد دولت احیای واحد‌های تعطیل است

مجوز ایجاد شهرک فناوری در شهر زنجان از دولت دریافت شده است و از سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. ...