معافیت مالیاتی شهرک کاسپین قزوین به مدت ۷ سال

پیام ملت- استاندار قزوین گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، وعده داده شده مبنی بر معافیت مالیاتی صنایع مستقر در شهرک کاسپین تحقق یافت و این واحدها از پرداخت مالیات به مدت هفت سال از تاریخ اخذ پروانه بهره برداری معاف شدند. ...